Gespreksforum vir gemeenteleiers

Call42 wil graag gemeenteleiers uitnooi om A� gespreksforum by te woon in samewerking met Braam Hanekom.A� Die forum behels die bespreking van die Call42 resultate en gaan die rol van die kerk beklemtoon om werkende lidmate te help bedien in die uitleef van hulle Christenskap by die werk. Ons nooi graag gemeenteleiers uit om die gesprek by te woon.

Datum: 16 September
Plek: NG Stellenberg-gemeente Durbanville
Tyd: 09:00 a�� 11:00
Koste: R 50 pp (by aankoms ingevorder)
RSVP teen: Maandag 2 September

Om te registreer vir die sessie stuur A� e-pos aan info@call42.co.za.

Doelwitte van forum

1. Bewusmaking van die behoefte onder werkende Christene.
2. Call42 nasionale meningsopname se resultate te bespreek.
3. Beklemtoon die rol van die kerk om werkende mense te bedien.
4. Belangstellende kerke te lei om:

a. Terugvoer te gee oor die sessie aan sakelui in tuisgemeentes
b. Leiers te identifiseer en op te rig in tuisgemeentes
c. Vergaderings op te stel met besigheidsmanne om meer te leer van hul behoeftes

5. Call42 video en die a�?work-as-worshipa�? video te wys in kerke in die Wes-Kaap.
6. Gemeenteleiers ruimte te gee om binne a�?n veilige omgewing a�?n uitdagende onderwerp te bespreek.